Uitgebreid zoeken

Recente artikelen

Twee nieuwe consultants en een nieuw pand voor Haselhoff Groep.
Haselhoff Groep heeft een uitstekend jaar achter de rug. Naast de vele nieuwe opdrachtgevers waar we mooie vacatures voor hebben ingevuld hebben we ook twee nieuwe consultants mogen begroeten. Irene Keur en Warner Harmsen zijn per 1 januari bij ons gestart en stellen zich graag op de “over ons” pagina aan u voor. 

Vrijdag 2 februari 2018 zijn we verhuisd naar ons nieuwe kantoor aan de Compterweg 8 in Utrecht. Op een steenworp afstand van ons oude kantoor maar wel veel mooier en een uitermate prettige omgeving om onze kandidaten en relaties te ontvangen. Wij maken in ons nieuwe pand weer graag tijd voor een goed gesprek en een dito bak koffie of thee natuurlijk.
Help, we komen om in een data-apocalyps!
We worden steeds afhankelijker van software, we worden er zelfs door ‘opgegeten’. Dit staat te lezen...
Nederland is magneet voor it-ontwikkelaars
Nederland vormt een topbestemming voor it-talent in Europa.....

Diversiteit

PERSBERICHT (Nieuwspoort, Den Haag)

Unieke kansen voor gehandicapte ICT-ers op de arbeidsmarkt

In samenwerking met IBM, Capgemini en Ordina heeft Haselhoff Groep het initiatief genomen om gehandicapte ICT-ers te benaderen om te laten zien dat er voor hen meer kansen zijn op de arbeidsmarkt. Het is gebleken dat deze doelgroep niet gemakkelijk in kaart gebracht kan worden. Met dit initiatief willen de genoemde bedrijven in contact komen met talentvolle gehandicapte ICT-ers.

Wat is de aanleiding voor deze samenwerking?

Al langer is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om goed gemotiveerde, loyale en gekwalificeerde ICT-ers. Ook in deze tijd blijft de vraag hoog. Naar de toekomst toe wordt dit alleen maar nijpender vanwege de vergrijzing van de arbeidspopulatie. Bedrijven kiezen er nu voor om niet alleen op korte maar ook op lange termijn te denken. Vanuit dit initiatief is er contact geweest met een groot aantal bedrijven, dat dit initiatief van harte ondersteunt.

Wat is het doel van deze samenwerking?

Met deze aanpak voorzien de initiatiefnemers in een behoefte onder gehandicapte ICT-ers om carrière te kunnen maken en door te kunnen groeien naar andere functies binnen de ICT. Daarnaast willen de deelnemende bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om carrièremogelijkheden te bieden voor talent, ongeacht functionele lichamelijke beperkingen. Hierin doen zij ook een beroep op de overheid om hierin te participeren. Voor de genoemde bedrijven is het vinden en behouden van goed gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers van groot belang.
In de voorbereiding is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit gehandicapte medewerkers van verschillende ICT bedrijven. Zij hebben hun bijdrage geleverd aan het formuleren van de juiste boodschap en het in kaart brengen van hun wensen en behoeften. Essentiële wensen waren: mogelijkheden om carrière te maken; de zekerheid dat de werkgever bereid is aanpassingen te doen en uitzicht op doorgroei mogelijkheden te bieden.
In de gesprekken met de deelnemende bedrijven is gebleken dat zij:
- het belang inzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen
- zien dat er een gebrek blijft aan geschoolde, gemotiveerde medewerkers
- weten dat er nog veel verbeterd kan worden aan de begeleiding van gehandicapte medewerkers
- bereid zijn te investeren in aanpassingen op de werkplek voor gehandicapte ICT-ers
- carrière programma’s willen opzetten voor de genoemde doelgroep
- maximaal gebruik willen maken van technologische middelen om de werkomgeving aan te passen
- het aantrekken van ICT-ers met een handicap als belangrijk onderdeel van hun beleid zien.

Naast IBM, Capgemini en Ordina hebben de onderstaande bedrijven aangegeven te participeren in dit initiatief:
Achmea, Attachmate, BPsolutions, Bureau Ons Middelbaar Onderwijs, Comprise, Goss Contiweb, ING, Intergraph Benelux, Libralab, NDBBiblion, Nederlandse Gasunie Ohra, Stork/Marel, Xperteers en XTG.
Uitgangspunt is dat gehandicapte ICT-ers niet “ondanks” hun handicap een geschikte baan vinden, maar “dankzij” hun handicap.
Dit initiatief wordt ook ondersteund door Valid People, het bedrijf van Nicolette Mak die vanuit haar bedrijf support kan geven aan bedrijven om de aanpassingen en subsidies vanuit de overheid af te handelen.

Gehandicapte ICT-ers die willen weten wat dit initiatief voor hen kan betekenen, kunnen contact opnemen met de Haselhoff Groep via info@haselhoff.nl of 0346 586000.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit initiatief, dan kunt u contact opnemen met de heer Hans Warmerdam van de Haselhoff Groep via 0346 586000.

Sprekers: pers conferentie 9 december 2008:

Tom Rodrigues

Tom Rodrigues is van huis uit opvoedkundige. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar programmering van onderwijs en onderzoek in de orthopedagogiek op basis van immanente criteria. Na zijn studie werkte hij 10 jaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in directie-, beleid- en managementposities. Hij was lid van het DG-team basis- en voortgezet onderwijs. Sinds 1991 was hij als senior organisatie adviseur en directeur verantwoordelijk voor de overheidsdivisie van CMG. In die hoedanigheid was Tom Rodrigues direct betrokken bij organisatieveranderingen in het openbaar bestuur in de sectoren Onderwijs en Arbeidsvoorziening, Justitie-Politie en Welzijn. Vanuit eindverantwoordelijke rollen werd meegewerkt aan modernisering van bedrijfsvoering op het terrein van organisatie, cultuur en management.
Ook publiceerde hij een aantal artikelen over de modernisering van het openbaar bestuur en de betekenis van menselijk gedrag c.q. de rol van de manager daarbij. Hij was bestuurslid van de Raad van Organisatie adviesbureaus. Momenteel is hij redactielid van Publiek Management en het tijdschrift de Business Consultant.
Sinds de zomer van 1997 is Tom Rodrigues lid van de Raad van Bestuur van Ordina en in het bijzonder belast met de commerciële sturing van de sector Public, alsmede de ontwikkeling van de Organisatie advies discipline. Tevens is hij als senior organisatie adviseur betrokken in een aantal grote herontwerp/veranderingstrajecten binnen de rijksdienst alsmede bij de ontwikkeling van nieuwe toezicht- en handhavingarrangementen. Tenslotte is hij sinds 2000 bestuursvoorzitter van de Stichting Samenleving en Bedrijf die het maatschappelijk ondernemen in Nederland promoot.

Henk Vermaas

Henk Vermaas is sinds eind 2006 als CEO verantwoordelijk voor Capgemini Nederland bv. Capgemini levert IT-oplossingen, via Consulting, Technology en Outsourcing, ten einde de klant in staat te stellen om beter te presteren in haar markt. Henk werkt 21 jaar bij Capgemini en heeft in die periode diverse rollen vervuld, waaronder project manager, unit manager en CFO.
Na zijn studie Civiele Techniek heeft Henk 7 jaar bij het Waterloopkundig Laboratorium gewerkt, waarvan onder andere 2 jaar in Pakistan. Daarnaast heeft hij ook bedrijfseconomie gestudeerd.
Hij wordt getroffen door mensen met passie, mensen die zichzelf willen ontplooien en positief in het leven staan en met hun passie resultaten willen boeken.

Ido Shikma

Ido Shikma is sinds januari 2008 HR directeur bij IBM Nederland. Hij heeft in voorgaande functies uitgebreide ervaring opgebouwd als HR consultant, Interim manager en HR manager, de laatste jaren voornamelijk bij multinationals. Ido heeft zich in die functies vooral toegelegd op de rol van HR binnen moderne, complexe organisaties en de optimale benutting van human capital.
Vanuit die toewijding komt ook Ido´s overtuiging over de meerwaarde van een succesvol diversiteitsbeleid. Hij is ervan overtuigd dat diverse organisaties en samenlevingen sterker, flexibeler en innovatiever zijn. Als immigrant, afkomstig uit Israël, heeft hij geleerd dat diversiteit binnen een organisatie niet vanzelfsprekend is en ziet daarom een belangrijke rol voor een bedrijf als IBM, dat op dit gebied absoluut voorop loopt. Ido heeft gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en heeft een Master in Organisatie & Sociale Psychologie.

Paul Avontuur

Paul Avontuuris sinds 2007 directeur van Indeboks. Indeboks houdt zich bezig met ontwikkelen van commerciële oplossingen voor bedrijven en organisaties. Paul heeft in de jaren daarvoor diverse functies vervuld met name op het gebied van business development in de IT branche. Na zijn studie Nederlands heeft hij diverse commerciële opleidingen gevolgd o.a. aan de Nijenrode Business University en bij DOOR. Paul heeft een bijzondere interesse voor de maatschappelijke en economische motieven die ten grondslag liggen aan de klantbeleving van consumenten en bedrijven. Zijn uitdaging is het realiseren van idealen in een veranderende, zakelijke omgeving.

Hans Warmerdam

Hans Warmerdam is sinds 2000 als senior consultant en managing partner verbonden aan Haselhoff Groep, het ICT werving & selectie bureau voor vaste- en interim management personeel. Haselhoff Groep is een van de initiatiefnemers van EESN, het European Executive Search Network. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de ICT industrie vooral op het gebied van commercie, outsourcing, project management en systeem integratie. Vóór Haselhoff Groep heeft hij 20 jaar in verschillende commerciële, financiële en operationele rollen gewerkt bij IBM. Hans Warmerdam studeerde commercieel & horeca management aan de Hogere Hotel School te Den Haag. Daarna rondde hij een post universitaire opleiding af aan de Nyenrode Business Universiteit op het gebied van agent of change en de chaos theorie.

© Haselhoff Groep 2018  |  Privacyverklaring  |  Powered by OTYS Recruiting Technology
Haselhoff Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close