Uitgebreid zoeken
Recente artikelen
op5-8-2016 12:18
4390 bekeken | 0 reacties
op3-8-2016 15:10
4178 bekeken | 0 reacties
op13-7-2016 16:09
4220 bekeken | 0 reacties
op10-6-2016 17:36
4131 bekeken | 0 reacties

Interim management

Haselhoff IT Interim- en Project Management

Neem direct contact met ons op

Met grote regelmaat doen zich situaties voor waarin onze opdrachtgevers tijdelijk extra kennis en ervaring willen inhuren. Aanleiding voor het inhuren van een interim- of project manager kan zijn in het geval van crisissituaties, efficiencyoperaties, outsourcingstrajecten, organisatieveranderingen, speciale projecten of het tijdelijk waarnemen van een management positie.

Haselhoff Interim Management richt zich op de invulling van interim- en project management opdrachten. Interim- en project management kenmerkt zich onder andere door:

 • het grote probleemoplossende vermogen van de interim manager
 • de kennis, kunde en ervaring rond veranderingsprocessen
 • het tijdelijke karakter
 • het doorvoeren van structurele/strategische veranderingen
 • de aard van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De posities die wij op tijdelijke basis invullen hebben een verschillend karakter:

 • Overbruggingsmanagement
  Gericht op continuïteit en het tijdelijk waarnemen van een managementpositie (“op de winkel passen”). Deze posities dienen vaak snel te worden ingevuld ingeval van vertrek of ziekte van een manager.
 • Changemanagement
  Gericht op het verbeteren en/of vernieuwen van processen, organisaties en systemen en het begeleiden van een organisatie naar een nieuwe organisatiestructuur/cultuur.
 • Crisismanagement
  Het oplossen van acute problemen binnen organisaties en systemen
 • Projectmanagement
  Leidinggeven aan het initiëren en realiseren van ICT projecten. Bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe systemen en/of processen.

Voordelen van een Interim- en Projectmanager

Iemand van buitenaf is niet beïnvloed door de cultuur van de organisatie en heeft een frisse kijk op de op-te-lossen problemen. Hij hoeft geen toekomstgericht krediet op te bouwen met het oog op zijn carrièreperspectief binnen de organisatie. Hij is daardoor in staat om, indien nodig, drastische beslissingen te nemen en zich te richten op het directe en actuele organisatiebelang. De interim- en project manager beschikt over de specifieke kennis en vaardigheden die op korte termijn nodig zijn voor de opdracht. Hij kent de praktijk van andere bedrijven en zal vanuit die ervaring opereren en aanbevelingen doen. Daarnaast heeft iemand die van buiten wordt aangetrokken een zeer hoge geloofwaardigheid want zijn inzet wordt gezien als een duidelijk signaal naar de organisatie dat het de leiding ernst is om de problemen aan te pakken.

Voordelen van Interim- en Project Management

In ruim 20 jaar heeft Haselhoff een uitgebreid kennisnetwerk opgebouwd van interim- en project managers binnen het ICT domein. Dit netwerk wordt nog verder uitgebreid met de kennis en expertise van onze partners. Daardoor zijn wij in staat om snel een geschikte en beschikbare kandidaat te vinden om een tijdelijk opdracht in te vullen. Juist bij de invulling van een interim management opdracht is deze snelheid een belangrijke factor.
Belangrijk is dat de gewenste snelheid niet ten koste gaat van de zorgvuldigheid en de kwaliteit van het werving en selectieproces. Iedere kandidaat die door ons wordt aangeboden is bekend bij Haselhoff Groep en is door één van onze consultants persoonlijk getoetst op de geschiktheid voor de interim en project management opdracht.

Kortom, Haselhoff moet je kennen…

Computerweg 3, 3542 DP UTRECHT NL; tel: +31 346 586000

© Haselhoff Groep 2017  |  Powered by OTYS Recruiting Technology
Haselhoff Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Close