Login
Close
Login

Interim Communicatie Coördinator - Nijmegen

Other details
Match criteria
Regio
 • Gelderland
Opleidingsniveau
 • HBO
Werkervaring
 • Midcareer (2 tot 5 jaar)

Functie omschrijving

Het organiseren van ontmoetingsmomenten en inzet van media om activiteiten zichtbaar te maken is een belangrijke basis voor de beweging "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen". Afgelopen jaren is de basis communicatie-infrastructuur gelegd voor de beweging. Daarop bouwen ze voort, ontwikkelen door en ijken ze jaarlijks wat er nodig is. Een communicatienetwerk met aangesloten partners is daarbij cruciaal.

Er zijn verschillende communicatiegebieden:

 • Communicatie voor "groen, gezond en in beweging Nijmegen" als geheel: breed en overkoepelend;
 • Communicatie per thema;
 • Communicatie ter uitbouwing en ondersteuning van het lokaal preventieakkoord.
 • De communicatie coördinator functioneert op alle drie de communicatiegebieden.

Daarbij worden verschillende type communicatiemiddelen gebruikt: huisstijl en toolkits, website, social media, events, nieuwsbrief, inspiratieverhalen, podiumberichten, publicatie over onderzoeken en monitoring, persberichten. De website: https://www.wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl. In de komende periode willen we ook andere media gaan benutten, zoals podcasts en (animatie)films, blogs en vlogs.

Van de communicatie coördinator wordt het volgende verwacht:

 • Onderhouden en uitbouwen van de overkoepelende, brede communicatie, inclusief content management van de diverse media en middelen. De communicatie coördinator moet in staat zijn om zo nodig zelf deze media op professionele wijze te actualiseren;
 • Uitbouwen en onderhouden van het communicatienetwerk met de communicatieadviseurs van de kernorganisaties en met de communicatieadviseurs van de partners die aangesloten zijn bij het Lokaal Preventieakkoord (organisaties, instellingen, bedrijven). Goede briefing en afstemming met deze partijen is cruciaal;
 • In samenspraak met de thema-coördinatoren adviseren en ondersteunen van de thema’s;
 • In samenspraak met de event-organisatie opzetten en uitvoeren van communicatie rondom en tijdens events die "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" initieert.

Verantwoordelijkheden

De communicatie coördinator:

 • Is onderdeel van het procesteam "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" en legt verantwoording af aan de procesmanager;
 • Is samen met de procesmanager en teamleden verantwoordelijk voor het inzetten en op gang houden van de beweging, profileren en positioneren 'naar buiten toe';
 • Ontwikkelt en onderhoudt een communicatiestrategie ten behoeve van aansluiting van nieuwe partners;
 • Zorgt voor verbinding met de vier kernorganisaties op het gebied van communicatie, zodat als eenheid naar buiten wordt getreden;
 • Bouwt en onderhoudt het netwerk met communicatieadviseurs van de aangesloten organisaties;
 • Vertaalt het procesplan in een communicatieplan en middelen mix; en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hieronder valt ook de coördinatie van de te organiseren activiteiten door de beweging, zoals meetings en werkconferenties;
 • Belegt, indien nodig/mogelijk, deeltaken bij externe partijen;
 • Neemt deel aan het procesteam en indien nodig, aan de stuurgroep;
 • Adviseert, gevraagd en ongevraagd, het procesteam en thema-coördinatoren over communicatiekansen en –mogelijkheden die zich voordoen rond activiteiten van de beweging;
 • Is operationeel opdrachtgever voor de eventorganisatie;
 • Organiseert en onderhoudt perscontacten in afstemming met de kernorganisaties.

Functie eisen/knock out criteria & competenties

 • Je hebt aantoonbaar minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van communicatie
 • Je hebt minimaal 3 jaar (vanaf 2014) aantoonbare relevante communicatie- ervaring bij een grote organisatie
 • Je hebt minimaal 1 jaar (vanaf 2017) aantoonbare communicatie ervaring op strategisch en tactisch niveau
 • Je bent aantoonbaar in staat tot het opbouwen van een netwerk voor een brede infrastructuur en bekendmaken van de activiteiten van "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen"
 • Je hebt binding met Nijmegen
 • Je hebt ervaring als web- en/of social- mediaredacteur, (Facebook, Twitter, Linked In, enz)
 • Je hebt ervaring in het aansturen van vakgenoten: web- en socialmediaredactie, vormgevers, eventorganisatie, etc
 • Je bent aantoonbaar in staat tot strategische planvorming m.b.t. tot communicatie

Competenties

 • Je bent strategisch bewust, je bent een verbinder van mensen en organisaties op operationeel én strategisch niveau
 • Je communiceert makkelijk en correct op alle niveaus
 • Je bent proactief, accuraat en slagvaardig
 • Je bent een communicatie allrounder: je bent nadrukkelijk ook in staat om uit te voeren en te realiseren
 • Je hebt lef, je bent creatief en open- minded, je beweegt mee, kan uitdagen en verrassen
 • Je bent een teamplayer die zich inzet om de teamdoelen te behalen
 • Je bent flexibele inzetbaar; uiteraard binnen gemaakt basisafspraken

Bedrijfsprofiel

‘Wij zijn "groen, gezond en in beweging Nijmegen" is een beweging met ambitie: gezonde inwoners in een gezonde stad. Een Nijmegen waarin we samen gezonde keuzes makkelijker maken voor iedereen en de gezondheidsverschillen kleiner worden.

De vier kernorganisaties: RadboudUMC, gemeente Nijmegen, GGD Gelderland Zuid en Radboud Universiteit, faciliteren de beweging vanuit een kernteam (stuurgroep en procesteam). Deze samenwerking is gestart in 2017 en loopt tot 2027. Het kernteam regisseert de beweging niet; juist de inbreng, bijdrage en eigenaarschap van andere partijen in de beweging is belangrijk. Zo tekenden al 37 partijen uit verschillende sectoren het Lokaal Preventieakkoord "Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen" om samen aan de ambitie ter werken. Dit aantal zal zich verder uitbreiden.

De beweging heeft een brede scope, het accent ligt op 7 themagebieden: Rookvrije generatie; Gezond gewicht; Aanvaardbaar alcoholgebruik; Mentale fitheid; Gezonde leefomgeving; Vitale medewerkers; Infrastructuur voor preventie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Standplaats: Nijmegen
 • Startdatum: 01-09-2020
 • Einddatum: 31-12-2020
 • Optie tot verlenging: 3 x 1 jaar
 • Uren per week: 20- 24, afhankelijk van ontwikkelingen behoort een urenuitbreiding tot de mogelijkheid
 • Overige: Nederlands cv (max. 3 pagina’s) aanleveren tot uiterlijk 10 augustus 2020 11 uur
 • Je bent inzetbaar vanaf 01-09-2020 of in overleg z.s.m, tot en met 31-12-2020 voor 20- 24 uur per week. Afhankelijk van de ontwikkelingen behoort een urenuitbreiding tot de mogelijkheden. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 3 x 1 jaar
 • De interviews zullen digitaal plaatsvinden op 18 augustus 2020

Location

Nijmegen

Publication date

27.07.2020

Contact person

I Keur
M: (06) 5345 2305

2020-07-27 Haselhoff Groep 2020-08-10
More information
Irene Keur
Cell phone: (06) 5345 2305
Copyright © 2020 Haselhoff Groep   |  Sitemap   |  Privacy statement
Job search
Haselhoff Groep uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.
Close