Login
Close
Inloggen

Interim Senior implementatieadviseur - Den Haag Op aanvraag

Meer details
Match criteria
Regio
 • Zuid-Holland
Opleidingsniveau
 • WO
Werkervaring
 • Ervaren (5 tot 10 jaar)
Nieuw

Functie omschrijving

Als vraaggerichte organisatie helpt VNG Realisatie gemeenten hun vraag concreet te maken en vertaalt deze naar de onderliggende behoefte. In de verkenning van vraag en behoefte wordt van meet af aan rekening gehouden met de praktische kant van de implementatiemogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie.

Binnen team Samen organiseren valt daarom ook het onderdeel Implementatie ondersteuning. Team Implementatie ondersteuning zorgt voor de ontwikkeling van een implementatie instrumentarium, afgestemd op de behoefte van gemeenten. Het team ondersteunt groepen van gemeenten bij de implementatiepraktijk door bijvoorbeeld de organisatie van regiobijeenkomsten. Door de generieke implementatieondersteuning wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen er spelen en hoe gemeenten daar samen met ketenpartners mee om kunnen gaan. De ondersteuning gaat van kennisdeling met en tussen betrokken partijen, tot handreikingen en checklists, tot leeromgevingen, games en standaard contracten.

Deze opdracht betreft de generieke implementatie ondersteuning en heeft als doel om ervoor te zorgen dat er een eenduidige lijn is in de implementatie strategieën vanuit de VNGR, zodat het voor gemeenten herkenbaar, adequaat en gemakkelijk is.

Binnen het aanbod van producten en diensten bij de VNGR werken in de afzonderlijke projecten ook specialistische implementatie ondersteuners. Zij ondersteunen de daadwerkelijke implementatie van de betreffende producten en diensten. De implementatieadviseurs GGU hebben in deze samenwerking een coördinerende en adviserende rol.

Uitgangspunt is dat de implementatieadviseur vragen kan afhandelen op basis van het bestaande ondersteuningsaanbod, en waar nodig doorzet naar collega gemeenten, de specialistische implementatieadviseurs of specialisten in de programmaorganisatie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je werkt generieke implementatiestrategieën uit en zorgt ervoor dat deze landen in de VNG organisatie en bij relevante stakeholders in het netwerk
 • Je hebt een coördinerende en adviserende rol richting de specialistische implementatieadviseurs in de verschillende projecten zodat de implementatie ondersteuning vanuit de VNG herkenbaar en adequaat is voor gemeenten
 • Je ondersteunt groepen gemeenten door te wijzen op producten en diensten in het GGU portfolio (het VNG e.o. instrumentarium) die voor hen zijn ontwikkeld, en biedt handelingsperspectief door het implementatiepakket te presenteren
 • Je stimuleert gemeenten en uitvoeringsorganisaties om voorbereidingen te treffen voor de implementatie van producten en diensten. Je activeert ze om aan de slag te gaan met het GGU portfolio, bijvoorbeeld door middel van deelname aan presentaties in diverse overleggremia, praktijkproeven en aan inhoudelijke interactieve sessies
 • Je zorgt voor de opbouw en het beheer van kennis over implementatievraagstukken:
  • Aansluiting zoeken met programmamedewerkers met de juiste kennis en kunde
  • Bewaken kwaliteit en gelijksoortigheid van de kennis en kunde
  • Bijdrage leveren aan het borgen van kennis van en het afstemmen over implementatievraagstukken binnen VNG
 • Signalen en behoeften binnen brengen zodat producten en diensten verbeterd kunnen worden of waar nodig nog worden ontwikkeld.
 • Adviseren over en bijdragen aan het tot stand komen van de diverse implementatieplannen in nauw overleg met de projectleiders van verschillende projecten, gemeenten en koepels
 • Agendeert, signaleert en escaleert knelpunten tijdig bij coördinator en basisteammanager

Resultaat van de opdracht

 • Je bewaakt en coördineert de implementatie ondersteuning VNGR-breed. Dit zorgt voor een herkenbaar beeld naar buiten
 • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn geïnformeerd over de voor hen ontwikkelde producten en diensten, en herkennen de implementatiemogelijkheden en toolkits die hiervoor beschikbaar zijn
 • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn door het herkenbare ondersteuningsaanbod van de VNG beter in staat om de producten en diensten uit het GGU portfolio in de eigen organisatie te implementeren
 • De VNG organisatie heeft op basis van je terugkoppeling en signalen een beter beeld van de uitdagingen en issues in implementatiepraktijk van gemeenten
 • Advies in vroeg stadium over implementatiebehoefte bij specifieke projecten
 • Uitwerking van generieke implementatiestrategieën
 • Uitgebreid en solide netwerk onder gemeenten op tactisch / operationeel niveau

Functie eisen

Knock out criteria

 • Knock out criterium: afgeronde WO opleiding op bestuurskundig, bedrijfskundig of informatiekundig gebied
 • Knock out criterium: minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van implementatietrajecten met een complex krachtenveld (een complex krachtveld is bij onder andere verschillende belangen, schakelen tussen strategisch / tactisch / operationeel niveau) binnen de overheid
 • Knock out criterium: minimaal 5 jaar ervaring in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Wensen (met wegingspercentages)

 • Ruime ervaring in de rol van coördinator of adviseur met betrekking tot landelijke projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn (25%)
 • Inhoudelijk goede en actuele kennis (voortvloeiend uit opleiding en werkervaring in de laatste 5 jaar) van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen (25%)
 • Ervaring met het plannen en coördineren van meerdere (minimaal 2) complexe trajecten in verschillende fasen van ontwikkeling (van ontwerp tot uitvoeringsfase) (25%)
 • Bewezen in staat om draagvlak en activatie te creëren onder gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden (blijkend uit CV en toelichting hoe dit gerealiseerd is en met welk resultaat in motivatiebrief) (25%)

Bedrijfsprofiel

 • De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
 • Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
  • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein
  • verbeteren van de dienstverlening
  • een efficiënte en wendbare organisatie
  • anticiperen op de toekomst.

Opdrachtgever

 • Het Basisteam Samen Organiseren is verantwoordelijk voor het coördineren van het organisatie brede stakeholder- en relatiemanagement met gemeenten, koepelorganisaties, rijksoverheid en ketenpartners. Ook worden vanuit dit basisteam de Taskforce Samen Organiseren, het College van Dienstverleningszaken en het Kloosterhoeveberaad ondersteund.
 • Daarnaast is het basisteam verantwoordelijk voor de coördinatie van de organisatie brede activiteiten op het terrein van kennismanagement en implementatie ondersteuning. Dit alles met als doel om gemeenten te verbinden met elkaar en de VNG, en te ondersteunen bij gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.

Competenties

 • Hands-on, proactief
 • Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
 • Zelfstartend vermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren
 • Samenwerken, verbindend
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden

 • Uurtarief excl. BTW en incl. reis- en verblijfkosten, dienstreizen en andere opslagen
 • Je gebruikt je eigen laptop en mobiel
 • Start opdracht: 16 maart 2020
 • Einddatum: 30 juni 2020
 • Optie tot verlenging: ja, telkens voor drie maanden
 • Maximale duur contract: 36 maanden
 • Aantal uren per week: 32 – 36
 • Standplaats: Den Haag
 • De score op de wensen telt voor 80% mee
 • CV en motivatie aanleveren voor 6 maart 2020 12:00 uur

Locatie

Den Haag

Publicatie datum

13.02.2020

Contactpersoon

T Sarrucco
M: (06) 1096 9420

2020-02-13 Haselhoff Groep 2020-03-04
Consultant
Tanya Sarrucco
Mobiel: (06) 1096 9420
Copyright © 2020 Haselhoff Groep   |  Sitemap   |  Privacy statement
Snel zoeken
Haselhoff Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close