Login
Close
Inloggen

Interim Senior Projectleider Programma Omgevingswet - Den Haag, Utrecht Op aanvraag

Meer details
Match criteria
Regio
 • Zuid-Holland
Opleidingsniveau
 • WO
Werkervaring
 • Ervaren (5 tot 10 jaar)
Nieuw

Functie omschrijving

Bij de uitvoering van de Omgevingswet worden in de toekomst meerdere informatiebronnen van gemeenten ontsloten.

Als Senior Projectleider Programma Omgevingswet, realisatie deelprojecten Common Ground en implementatieondersteuning, ben je verantwoordelijk voor het realiseren van het concept van ontsluiting en koppeling met het landelijke digitale stelsel (DSO). Bij de realisatie ervan is de informatiekundige visie, principes en de werkwijze van Common Ground een belangrijk uitgangspunt.

Je wordt hierin terzijde gestaan door diverse materiedeskundigen binnen VNG Realisatie, zoals een informatie architect, informatie adviseur en GEO en informatie specialisten. Het betreffen Deelprojecten die voorzieningen ten behoeve van de uitwisseling van (gemeentelijke) gegevensbronnen met het DSO mogelijk maken.

Om deze rol te kunnen vervullen ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken en ontwikkelingen vanuit de Omgevingswet en de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. In het bijzonder de ontwikkelingen rondom de Common Ground-beweging.

Je hebt een breed netwerk binnen het gemeentelijke veld en bent uitstekend in staat om zelfstandig te werken aan de diverse deelprojecten en in overlegorganen. De Senior Projectleider realisatie deelprojecten Common Ground en implementatieondersteuning maakt onderdeel uit van het programma Omgevingswet en meer specifiek het onderdeel DSO-CG (Digitaal Stelsel Omgevingswet Collectief Gemeenten).

Doel van de opdracht Common Ground / informatieproducten
Uitwerken en laten vaststellen van een gedragen projectplan en aanpak (inclusief planning en middelen) gericht op het uitvoeren van deelprojecten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in een ‘denk-spoor’, waarbij een gedragen ontwerp wordt opgeleverd en een ‘doe-spoor’ waarin dit ontwerp in een ‘Proof of Concept’ wordt beproefd (door gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden).

De (deel)opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Opstellen van een projectplan en aanpak (inclusief uitwerking planning en middelen) voor het denk- en het doe-spoor
 • Uitvoering geven aan het projectplan na vaststelling
 • Zorg dragen (in overleg met de unitmanager) voor integrale afstemming met de andere betrokken onderdelen van de VNG
 • Oplevering van de (tussen)resultaten

Implementatieondersteuning
In 2020 dienen alle gemeenten aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke voorziening (DSO-LV). Dit is een belangrijke stap die gemeenten dienen te maken voor de implementatie van de Omgevingswet. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten hierin.

De (deel)opdracht bestaat uit:

 • Het zorg dragen voor ondersteuning van gemeenten bij het aansluiten van hun systemen op het DSO-LV en / of de Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB)

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Stelt projectplannen op voor de deelprojecten uit de programma Invoering Omgevingswet
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het plan
 • Stelt voortgangsrapportages op voor VNG Realisatie en betrokken stakeholders
 • Oplevering van de (tussen- en eind-) resultaten
 • Ondersteunt gemeenten bij het aansluiten van hun systemen op het Digitaal Stelsel DSO-LV en / of de LVBB

Resultaat van de opdracht

 • Realisatie van de betreffende deelprojecten langs een doe- en een denkspoor.
 • Opstellen en opleveren van het Plan van Aanpak
 • Opleveren bijbehorende planning
 • Ondersteunt de gemeenten bij de implementatie

Functie eisen

Knock out criteria

 • Afgeronde WO opleiding
 • Bijbehorend WO werk- en denkniveau (bij voorkeur op het gebied van Informatiekunde, Informatica, bestuurskunde)
 • Minimaal 5 jaar (in de laatste 8 jaar) aantoonbare werkervaring als senior projectleider zoals omschreven in deze offerteaanvraag
 • Minimaal 5 jaar werkervaring op een afdeling Informatievoorziening bij een gemeente of (overheids)organisatie
 • Kennis van de Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet en de daarmee voor gemeenten relevante processen (in gesprek en motivatie)
 • Kennis van de huidige informatievoorzieningen (Gemma, Gemma Online, Common Ground, GGI) van gemeenten (in gesprek en motivatie)
 • Meer dan 5 jaar ervaring met Prince II en Agile / Scrum aanpakken van projecten
 • Aantoonbaar (in een gesprek kunnen uitleggen) actuele kennis van Common Ground
 • Aantoonbaar (in een gesprek kunnen uitleggen) ervaring met het aansluiten van systemen op een landelijke voorziening

Wensen (met wegingspercentages)

 • Aantoonbare ervaring met het coördineren van inhoudelijke projectactiviteiten en het aansturen van professionals in een complexe omgeving met meerdere stakeholders (bijv. Kadaster, IPO, Unie van Waterschappen) en aanpalende projecten (blijkend uit motivatie, 25%)
 • Aantoonbare ervaring als projectleider met informatiekundige projecten bij de (lokale) overheid (blijkend uit motivatie, 25%)
 • Aantoonbare werkervaring opgedaan in het eigenstandig begroten en maken van een financiële paragraaf in projectplannen (blijkend uit motivatie, 25%)
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen, uitvoeren en evalueren van een ‘proof of concept’ (POC) of pilots (blijkend uit motivatie, 25%)

Bedrijfsprofiel

 • De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.
 • Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
  • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein
  • verbeteren van de dienstverlening
  • een efficiënte en wendbare organisatie
  • anticiperen op de toekomst.

Opdrachtgever

 • Het programma Omgevingswet wordt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid uitgevoerd. Het is een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit meer dan 60 betrokken medewerkers van VNG Beleid en VNG Realisatie. Deze mensen houden zich bezig met alle elementen van de opgave “invoering Omgevingswet”, zoals de lobby op het wetgevingsproces, de ontwikkeling van het nieuwe juridisch kerninstrumentarium, klantreizen en dienstverleningsconcepten, gemeentelijke processen en werkwijzen, informatievoorziening en bijdragen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), verbinding met inhoudelijke opgaven zoals de energietransitie en de woningbouwopgave. Het is een multidisciplinair team dat als opdracht heeft om tot integrale producten en diensten te komen waarmee gemeenten ondersteund worden bij hun opgave om de Omgevingswet in te voeren.
 • In 2020 verschuift de focus van het programma Omgevingswet naar implementatie ondersteuning van gemeenten. Gemeenten hebben nog 15 maanden de tijd om de noodzakelijke voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet te treffen. Zij moeten onder meer aansluiten op het DSO om omgevingsdocumenten en toepasbare regels te kunnen uploaden. Ook moeten zij vergunningaanvragen kunnen ontvangen vanuit het DSO en die kunnen behandelen in werkprocessen die ‘Omgevingswetproof’ zijn. Daartoe moeten gemeenten hun samenwerkingsafspraken met ketenpartners herzien evenals het financiële arrangement met de omgevingsdienst. Niet te vergeten moeten gemeenten ook werken aan werkwijze, houding en gedrag van ambtenaren en bestuurders passend bij de bedoeling van de Omgevingswet. Dit zijn een paar voorbeelden die aangeven hoe veelomvattend de opgave voor gemeenten is. Het programma ndersteunt gemeenten bij de vragen en dilemma’s waar ze tegenaan lopen in het implementatieproces en helpt hen met het ondersteuningsinstrumentarium.
 • Over Common Ground: gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.
 • Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Data wordt losgekoppeld van werkprocessen en applicaties en de data wordt bij de bron bevraagd, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan.
 • Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke vraagstukken.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Hands-on mentaliteit
 • Samenwerkingsgericht
 • Zelfstandig, planmatig en structurerend
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • In staat om partijen te verbinden (op inhoud en relatie)
 • Enthousiasmerend en motiverend
 • Analytisch sterk
 • Omgevingsbewust
 • Ervaren presentator

Arbeidsvoorwaarden

 • Uurtarief excl. BTW en incl. reis- en verblijfkosten, dienstreizen en andere opslagen
 • Je gebruikt je eigen laptop en mobiel
 • Start opdracht: 3 februari 2020
 • Einddatum: 31 maart 2020
 • Optie tot verlenging: ja, telkens voor drie maanden
 • Maximale duur contract: 36 maanden
 • Aantal uren per week: maximaal 32
 • Standplaats: Den Haag, soms Utrecht of elders
 • De score op de wensen telt voor 80% mee
 • CV en motivatie aanleveren voor 21 januari 2020 12:00 uur

Locatie

Den Haag, Utrecht

Publicatie datum

09.01.2020

Contactpersoon

T Sarrucco
M: (06) 1096 9420

2020-01-09 Haselhoff Groep 2020-01-20
Consultant
Tanya Sarrucco
Mobiel: (06) 1096 9420
Copyright © 2020 Haselhoff Groep   |  Sitemap   |  Privacy statement
Snel zoeken
Haselhoff Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close